Giá của PTFE tăng điên cuồng!

Theo tình hình kinh tế quốc tế, giá của PTFE đã tăng 30%, và chúng tôi dự đoán 60% trong 2017.We đề nghị tất cả các khách hàng sắp xếp thứ tự annsual của 2017 càng sớm càng possible.It là lợi ích cho chúng ta để làm cho tổ chức sản xuất, chứng khoán và cho phép bạn tận hưởng những giá năm 2016.


Post time: May-28-2018

WhatsApp Online Chat!